Velkommen hos grundejerforeningen

● Generalforsamling 2014

Til medlemmerne af Grundejerforeningen for Humlebæk

Om GENERALFORSAMLINGEN den 12. juni 2014 på Humlebæk Dagcenter:

Referat fra generalforsamlingen kan downloades her: PDF (ca. 1.1 mb)

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
 

● Ny hjemmeside på vej

Kære grundejerforeningsmedlemmer - og alle andre i Humlebæk
Vi er gået i gang med at lave en ny hjemmeside - med et nyt, mere grønt udseende og en “barbering” af den gamle hjemmesides lukkede funktioner. Vi bygger nu på en åben hjemmeside uden adgangskoder, hvor alle grundejere i Humlebæk kan følge med i vores planer og aktiviteter.

Vi håber at den nye hjemmeside er klar i løbet af 2014 (den er blevet en smule forsinket).

På gensyn!

● Om foreningen

Den frivillige grundejerforening for hele Humlebæk
Grundejerforeningen for Humlebæk har intet partipolltisk tilhørsforhold, men varetager i bred forstand interesser for grundejere i hele Humlebæk-området.

Grundejerforeningen for Humlebæk er Din forening - hvad enten du er husejer, har en ejerlejlighed eller en andelsbolig.

 

GRUNDEJERFORENINGEN FOR HUMLEBÆK | KONTAKT: MAIL

- vi varetager dine interesser som grundejer i Humlebæk